POSTęPOWANIE NA SUKCESYWNE DOSTAWY PIECZYWA I WYROBóW CUKIERNICZYCH DO OBIEKTóW CENTRUM USłUG LOGISTYCZNYCH POSTĘPOWANIE NR 7/SZP/PN/2016

Postępowanie na sukcesywne dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych do obiektów Centrum Usług Logistycznych
Numer ogłoszenia: 20214 - 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

/ckeditor_assets/attachments/1986/03_siwz-pieczywo.doc

​data publikacji: 29.01.2016

/ckeditor_assets/attachments/2057/07_zawiadomienie_o_wyborze_-_pieczywo.pdf

data publikacji: 16.02.2016