POSTęPOWANIE NA SUKCESYWNą DOSTAWę WARZYW I OWOCÓW DO OBIEKTU CENTRUM USłUG LOGISTYCZNYCH

Postępowanie na sukcesywną dostawę WARZYW I OWOCÓW do obiektu Centrum Usług Logistycznych
Numer ogłoszenia: 23110 - 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
/ckeditor_assets/attachments/1994/03_siwz_warzywa_i_owoce_2016.pdf

/ckeditor_assets/attachments/1995/zal_nr_1a_do_siwz_dostwaa_warzyw_i_owocow.xlsx

/ckeditor_assets/attachments/1997/cedula_targ_piast_notowanie_z_1_lutego_2016.pdf

Data opublikowania 02.02.2016r.

/ckeditor_assets/attachments/2101/ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_nr_46434-2016.pdf

Data publikacji   02.03.2016 r.

/ckeditor_assets/attachments/2055/11_zawiadomienie_o_wyborze_ofert_warzywa.pdf