POSTęPOWANIE NA SUKCESYWNE DOSTAWY śRODKóW UTRZYMANIA CZYSTOśCI ORAZ śRODKóW HIGIENY OSOBISTEJ DO OBIEKTóW CENTRUM USłUG LOGISTYCZNYCH – REGION POLSKA PłD. NR 12/WA/PN/2016”

og_e_bzp_sprawa_12_wa_pn_2016.docx

siwz_post_12_wa_pn_2016_polska_p_ed.doc

za_e_1a_siwz_sprawa_12_wa_pn_2016.xlsx

Data opublikowania 4.02.2016r.

wyjasnienia_zmiany_siwz_dnia_9_02_2016_sprawa_12_wa_pn_2016.pdf

Data opublikowania 10.02.2016r.

wyjasnienia_zmiany_siwz_dnia_10_02_2016_sprawa_12_wa_pn_2016.pdf

Data opublikowania 10.02.2016r.

informacje_otwarcie_ofert_sprawa_12_wa_pn_2016.pdf

Data opublikowania 12.02.2016r.

wybor_oferty_sprawa_12_wa_pn_2016.pdf

Data opublikowania 16.02.2016r.