SUKCESYWNA DOSTAWA MIęSA, DROBIU, WęDLIN ORAZ PODROBóW DO OBIEKTóW CENTRUM USłUG LOGISTYCZNYCH POłOżONYCH W USTCE I JURACIE, NR 18/WA/PN/2016.

2016-ojs040-065084-pl_og_e_duue_sprawa_18_wa_pn_2016.pdf

siwz_mi_oso_18_wa_pn_2016_jurata_ustka.doc

za_e_2a_do_siwz_ustka.xlsx

za_e_2b_do_siwz_jurata.xlsx

Data opublikowania 3.03.2016r.

informacje_otwarcie_ofert_sprawa_18_wa_pn_2016.pdf

Data opublikowania 5.04.2016r.

wyb_-r_oferty_sprawa_18_wa_pn_2016_cz_o_t_c_1.pdf

wyb_-r_oferty_sprawa_18_wa_pn_2016_cz_o_t_c_2.pdf

Data opublikowania 8.04.2016r.