SUKCESYWNA DOSTAWA MROżONEK DLA JEDNOSTEK CENTRUM USłUG LOGISTYCZNYCH Z PODZIAłEM NA 2 CZęśCI WEDłUG LOKALIZACJI: NR 35/WA/PN/2016

„Sukcesywna dostawa mrożonek  dla jednostek Centrum Usług Logistycznych z podziałem na 2 części według lokalizacji:

Cz. I –Sukcesywna dostawa mrożonek  dla jednostki CUL położonej w  Świnoujściu

Cz. II- Sukcesywna dostawa mrożonek dla jednostki CUL położonej w Ustce

Nr 35/WA/PN/2016”

ogl_bzp_sprawa_35_wa_pn_2016.docx

siwz_mro_-onki_35_wa_pn_2016.doc

za_e_nr_2a-2b_do_siwz_sprawa_35_wa_pn_2016.xlsx

Data opublikowania 29.04.2016r.

sprawa_35_wa_pn_2016_uniewaznienie_cz_1.pdf

sprawa_35_wa_pn_2016_wybor_oferty_czesc_ii.pdf

Data opublikowania 20.05.2016r.

ogl_o_udziel_zamow_spr_35_wa_pn_2016_ustka.docx

data opublikowania 6.07.2016r.