POSTęPOWANIE NA SUKCESYWNą DOSTAWę WARZYW I OWOCÓW DO OBIEKTóW CENTRUM USłUG LOGISTYCZNYCH, POSTęPOWANIE NR 40/SZP/PN/2016

Postępowanie na sukcesywną dostawę WARZYW I OWOCÓW  do obiektów Centrum Usług Logistycznych, postępowanie nr  40/SzP/PN/2016

Zamówienie ogłoszone w BZP. Numer ogłoszenia: 126246 - 2016;

ogloszenie_z_dnia_18_maja_2016_-_dostawa_warzyw.pdf

40_03_siwz_warzywa_owoce_z_dnia_19_05.doc

40_03_siwz_warzywa_owoce_zalaczniki.xlsx

40_03_notowania_cenowe_18_05_2016.pdf

Data opublikowania18.05.2016

/ckeditor_assets/attachments/2390/ogl_zmiana_bzp_sprawa_40_wa_pn_2016.docx

Data opublikowania: 23.05.2016

/ckeditor_assets/attachments/2410/40_15_zawiadomienie_o_wyborze_ofert.pdf

Data opublikowania: 17.06.2016