SUKCESYWNA DOSTAWA MIęSA, DROBIU, WęDLIN ORAZ PODROBóW DLA CENTRUM USłUG LOGISTYCZNYCH Z PODZIAłEM WEDłUG LOKALIZACJI, NUMER SPRAWY 50/WA/PN/2016

ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

formularz_cenowy_-_zal_nr_1_do_formularza_oferty.xls

siwz_50_wa_pn_2016.doc

zal_e_nr_1_do_siwz_-_opz.docx

zal_e_nr_2_do_siwz_-_jedz.doc

zal_e_nr_3_do_siwz_-_formularz_ofertowy.doc

zal_nr_4_do_siwz_-_zobowi_uzanie_do_udost_opnienie_zasob_-w.doc

zal_e_nr_5_do_siwz_-_o_twiadczenie.doc

zal_e_nr_6_do_siwz_-_o_twiadczenie.doc

zal_e_nr_7_do_siwz_-_o_twiadczenie.doc

zal_nr_8_do_siwz_-_o_twiadczenie.doc

zal_nr_9_do_siwz_-_o_twiadczenie.doc

zal_nr_10_do_siwz_-_wykaz_dostaw.docx

zal_nr_11_do_siwz_-_o_twiadczenie_grupa_kapitalowa.doc

zal_nr_12_do_siwz_-_wz_-r_umowy.docx

Zamawiający, poniżej udostępnia wygenerowany przez Zamawiającego plik xml, który ułatwi wypełnienie JEDZ, plik po pobraniu należy rozpakować:

espd-request_50_wa_pn_2016.zip

Data publikacji: 15.09.2016

ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf

ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_opublikowane.pdf

zmiana_terminu_skladania_i_otwarcia_ofert.pdf

Data publikacji 22.09.2016

pytania_i_odpowiedzi_do_siwz.pdf

Data publikacji 04.10.2016

pytania_i_odpowiedzi_do_siwz_nr_2.pdf

Data publikacji 05.10.2016

ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_nr_2.pdf

Data publikacji 06.10.2016

pytania_i_odpowiedzi_do_siwz_nr_3.pdf

Data publikacji 06.10.2016

ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_wyslane_w_dn_21_10_2016.pdf

zmiana_siwz_pismo_z_zalacznikiem.zip

Data publikacji 21.10.2016

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn 21_10_2016 opublikowane.pdf

informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

informacja_o_wyborze_-_8_czesci.pdf

informacja_o_wyborze_czesc_nr_2_i_4.pdf