ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWYCH USłUG Z ZAKRESU ZAPEWNIENIA ZASOBóW LUDZKICH W OBSZARZE: GASTRONOMII, OBSłUGI KELNERSKIEJ ORAZ SPRZąTANIA W OBIEKTACH NA TERENIE WARSZAWY PRZEZ OKRES 12 MIESIęCY” ZNAK SPRAWY 16/WA/PN/2018

ogloszenie_o_zamowieniu.docx

siwz.zip