OGłOSZENIE O SPRZEDAżY MAJąTKU RUCHOMEGO

mienie_ruchome_przetarg1.pdf

O G Ł O S Z E N I E

O SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO

 

I. Działając na podstawie $ 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. w sprawie sposobu trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w który wyposażone są jednostki budżetowe ( Dz. U. z  2010 r. nr 114,  poz. 761 )   Centrum    Usług    Logistycznych    w    Warszawie ul. Słoneczna 37, 00 – 789 Warszawa ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionego majątku ruchomego:

Volkswagen Furgon 2.4 D :

Nr rej. WB – 12024 , Rok produkcji – 1992. Przebieg (km) – ok.  210 000.

Silnik o pojemności 2,4  diesel.

Cena wywoławcza (brutto) – 4 000,00 zł  Wadium  – 400,00 zł.

 

Volkswagen Caravelle 2.4 D  (9 –cio osobowy):
Nr rej. WB –  Rok produkcji – 1992, Przebieg (km) – ok. 245 000

Silnik o pojemności 2,4 diesel.

Cena wywoławcza (brutto) –  4 000,00 zł , Wadium  – 400.00 zł.

 

Daewoo Nubira kombi:
Nr rej. WI -  6177P Rok produkcji – 1999, Przebieg (km) – ok. 160 000

Silnik o pojemności 2.0 DOHC benzyna

Cena wywoławcza (brutto) – 2 000,00 zł,  Wadium  – 200 zł.

 

Mercedes Atego – laweta
Nr rej. WI – 4421 S  Rok produkcji – 1999 Przebieg (km) – ok. 351 000,

Silnik o pojemności 4250  diesel.

Cena wywoławcza (brutto) – 56 000,00 zł , Wadium – 5,600,00 zł.
Jelcz P-325 cysterna
Nr rej. WB 12971, Rok produkcji – 1986 Przebieg (km) – 29 000

Silnik o pojemności 11 100 cm3, diesel

Cena wywoławcza (brutto) – 10 000 zł , Wadium – 1 000 zł.

 

Przyczepa Cysterna paliwowa

Numer podwozia 14479,Rok produkcji – 1985 pojemność – 10 000 l,

Cena wywoławcza (brutto) – 15 000,00 zł, Wadium  – 1 500,00 zł.

 

Przyczepa Cysterna paliwowa CP-11

Numer podwozia 16190, Rok produkcji – 1986, Pojemność – 11 000 l,

Cena wywoławcza (brutto) – 15 000,00 zł, Wadium  – 1 500,00 zł.

 

Przyczepa Cysterna paliwowa CP-11

Numer podwozia 16195,Rok produkcji – 1988 pojemność – 11 000 l,

Cena wywoławcza (brutto) – 15 000,00 zł Wadium – 1 500,00 zł.

 

Zbiornik na wodę na przyczepie jednoosiowej  ZW – 1000

Numer fabryczny389,Rok produkcji -1988 pojemność – 1000 l,

Cena wywoławcza (brutto) – 1  000 zł, Wadium – 100 zł.

 

Zbiornik na wodę na przyczepie jednoosiowej ZW – 1000

Numer fabryczny 390,Rok produkcji – 1988, pojemność – 1000 l,

Cena wywoławcza (brutto) – 1 000 zł, Wadium – 100 zł
II. Pojazdy można oglądać od dnia 04.11.2013 r. w godzinach: 10.00 – 12.00 na terenie Centrum Usług Logistycznych „ Lotnisko Warszawa Babice” w Warszawie ul.Gen Bryg.S Kaliskiego 57,  po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu godziny oględzin.

Ustalenie terminu oględzin pod numerem telefonu 22 685 54 81, 22 685 54 82 w 125 i 106 w godzinach: 9.00 – 14.00.
III.Wadium
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata Wadium które należy wpłacać wyłącznie w formie pieniężnej w złotych polskich, w kasie   Centrum Usług Logistycznych „ Lotnisko Warszawa Babice” w Warszawie ul. Gen Bryg.S Kaliskiego 57( czynnej w dni robocze t.j . od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.00 – 14.00) nie później niż do dnia 18.11.2013 r. do godz. 11.00  lub na  na konto :

16 1240 6292 1111 0010 4572 8405.
2. Do przetargu zostaną dopuszczeniu oferenci którzy w chwili wpisu na listę uczestników przetargu przedstawią pokwitowanie wniesienia wadium w kasie lub potwierdzenie przelewu i pod warunkiem, wpływu przelewu na konto bankowe organizatora przetargu.
3. Wadium złożone w kasie przez oferentów, którzy nie wylicytują, żadnego pojazdu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu – licytacji, a złożone w formie przelewu zostanie zwrócone na konto w terminie 7 dni roboczych po zakończeniu licytacji .
4. Wpłata najwyższego wadium upoważnia oferenta do brania udziału w licytacji wszystkich pojazdów.

5. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.

6. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wylicytował najwyższą cenę za pojazd uchyli się od zawarcia umowy.
IV. Przetarg – licytacja odbędzie się w dniu 18.11.2013 r. w siedzibie Centrum Usług Logistycznych

„ Lotnisko Warszawa Babice” w Warszawie ul. Gen Bryg.S Kaliskiego 57, pokój 12, i rozpocznie się o godzinie 11.00

 

V. W przypadku nie wyłonienia nabywcy/ów w I przetargu w dniu 18.11.2013 r o godz.13,00 zostanie przeprowadzony II przetarg – licytacja na sprzedaż nie zbytych składników majątku ruchomego CUL.

VI. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo wycofania składnika majątku ruchomego CUL z przetargu lub odwołania przetargu  bez podania przyczyn.
VII. Nabywca zobowiązany jest zapłacić w kasie  Centrum Usług Logistycznych „ Lotnisko Warszawa Babice” w Warszawie ul. Gen Bryg.S Kaliskiego 57 cenę nabycia pojazdu/ów w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia wystawienia faktury, po czym nastąpi wydanie pojazdu.