ZAMóWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWY RóżNYCH PRODUKTóW SPOżYWCZYCH

Zamówienie publiczne na dostawy różnych produktów spożywczych

30/MZ/PN/2014

siwz_30_mz_pn_2014.doc

ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

Data publikacji 29.12.2014r.

zalacznik_nr_1_formularz_oferty.docx

zalacznik_nr_1 i_formularz_kalkulacji_cenowej_dla_cz_nr_9.xlsx

zalacznik_nr_2i_opis_przedmiotu_zamowienia_dla_cz_nr_9.docx

zmiana_tresci_siwz_str_1.jpg

zmiana_tresci_siwz_str_2.jpg

zmiana_tresci_siwz_str_3.jpg

data publikacji 26.01.2015r. Godz 11:00

zawiadomienie_o_wyborze_wykonawcy_do_cz_4_5_6_7_8_9.pdf

data publikacji 9.03.2015r.

zawiadomienie_o_wyborze_wykonawcy_do_cz_1_2_3.pdf

Data publikacji 16.03.2015r.