POSTęPOWANIE NA TERMOMODERNIZACJę OBIEKTóW CENTRUM USłUG LOGISTYCZNYCH POłOżONYCH W OLSZTYNIE, SZCZECINIE, POZNANIU, WROCłAWIU I OPOLU.

Nr  12 /WA/PN/2015

ogloszenie_nr_95186_2015_dn_24_04_2015.pdf

siwz_12_wa_pn_2015_dn_24_04_2015.pdf

 

Cz. 1 Olsztyn

stwior_zal_13a_siwz.zip

stwior_zal_13b_siwz.zip

 

Załącznik 7A

cad.zip

opis_techniczny_osztyn_projekt_budowlany.pdf

przedmiar_olsztyn_bursa_bud_1kw2015.pdf

detale_gotowe_new_2015.zip

 

Załącznik 7B

olsztyn_co_proj_zal_7b_swiz.zip

pb_c_o_-_cul_olsztyn.dwg

 

Cz. 2 Szczecin

stwior_zal_14a_siwz.zip

stwior_zal_14b_siwz.zip

 

Załącznik 8a
cad.zip

detale_gotowe_new_2015.zip

opis_techniczny_szczecin_projekt_budowlany.pdf

przedmiar_szczecin_bud_1kw2015.pdf

 

Załącznik 8b

pb_szczecin_opis_techniczny_instalacja_wody.doc

przedmiar_szczecin_co_4kw2014.pdf

pbw_szczecin_cwu_2012_10_23_zip.001

pbw_szczecin_cwu_2012_10_23_zip.002

plot.log

pbw_szczecin_cwu_2012_10_23_zip.001

pbw_szczecin_cwu_2012_10_23_zip.002

pbw_szczecin_cwu_2012_10_23_zip.003

pbw_szczecin_cwu_2012_10_23_zip.004

pbw_szczecin_cwu_2012_10_23_zip.005

pbw_szczecin_cwu_2012_10_23_zip.006

pbw_szczecin_cwu_2012_10_23_zip.007

pbw_szczecin_cwu_2012_10_23_zip.008

 

Cz. 3 Poznań Jowisz

stwior_zal_15a_siwz.zip

stwior_zal_15b_siwz.zip

 

Załącznik 9a

opis_techniczny_jowisz_projekt_budowlany.pdf

przedmiar_poznan-jowisz_bud_1kw2015.pdf

cad_new_2015.zip

detale_gotowe_new_2015.zip

 

Załącznik 9b

przedmiar_poznan-jowisz_co_4kw2014.pdf

instalacja_c_o_poznan_jowisz.bak

projekt_pdf.zip

instalacja_c_o_poznan_jowisz_projekt_zip.001

 

Cz. 4 Poznań Olimpia

stwior_zal_16a_siwz.zip

stwior_zal_16b_siwz.zip

 

Załącznik 10a

opis_techniczny_olimpia_projekt_budowlany.pdf

przedmiar_poznan-olimpia_bud_4kw2014.pdf

detale_gotowe_new_2015.zip

cad_new_2015_zip.001

cad_new_2015_zip.002

cad_new_2015_zip.003

cad_new_2015_zip.004

cad_new_2015_zip.005

 

Załącznik 10b

instalacja_co_olimpia.doc

przedmiar_poznan-olimpia_co_4kw2014.pdf

pdf.zip

poznan_olimpia_sanitarny_zal_10b_siwz.zip

projekt_dwg.zip

 

Cz. 5 Wrocław

stwior_zal_17a_siwz.zip

stwior_zal_17b_17c_siwz.zip

 

Załącznik 11a

opis_techniczny_wroclaw_projekt_budowlany.pdf

przedmiar_wroclaw_bud_1kw2015.pdf

rys_12_elewacja_przod.jpg

rys_11_elewacja_tyl.jpg

cad_new_2015_zip.001

cad_new_2015_zip.002

cad_new_2015_zip.003

cad_new_2015_zip.004

cad_new_2015_zip.005

cad_new_2015_zip.006

cad_new_2015_zip.007

cad_new_2015_zip.008

cad_new_2015_zip.009

cad_new_2015_zip.010

cad_new_2015_zip.011

cad_new_2015_zip.012

cad_new_2015_zip.013

cad_new_2015_zip.014

cad_new_2015_zip.015

cad_new_2015_zip.016

cad_new_2015_zip.017

cad_new_2015_zip.018

cad_new_2015_zip.019

 

Załącznik 11b

wroclaw_co_proj_zal_11b_siwz.zip

 

Załącznik 11c

wroclaw_ciepla_woda_zal_11c_swiz.zip

 

Cz. 6 Opole

stwior_zal_18a_siwz.zip

stwior_zal_18b_siwz.zip

 

Załącznik 12a

opis_techniczny_opole_projekt_budowlany.pdf

przedmiar_opole-bursa_bud_1kw2015.pdf

detale_gotowe_-_kopia.zip

cad_new_2015_zip.001

cad_new_2015_zip.002

cad_new_2015_zip.003

cad_new_2015_zip.004

cad_new_2015_zip.005

cad_new_2015_zip.006

cad_new_2015_zip.007

cad_new_2015_zip.008

cad_new_2015_zip.009

 

Załącznik 12b

instalacja_c_o_opis_projekt_budowlany.doc

przedmiar_opole-bursa_co_4kw2014.pdf

rysunki_dwg.zip

rysunki_-opis_pdf.zip

 

Data opublikowania 24.04.2015r

 

odp_pyt_wykonawcow_4_05_2015_post_12_wa_pn_2015_pdf.pdf

Data opublikowania 04.05.2015r.

 

odp_pyt_nr2_wyk_post_12_wa_pn_2015_dnia_5_05_2015.pdf

Data opublikowania 05.05.2015r.

 

odp_pytnr3_wykonawcow_dnia_5_05_2015_post_nr_12_wa_pn_2015.pdf

Data opublikowania 05.05.2015r.

 

odp_pyt4_wykonawcow_post_12_wa_pn_2015_dn_7_05_2015.pdf

Data opublikowania 07.05.2015r.

 

informacje_otwarcie_ofert_spraww_12_wa_pn_2015_dnia_11_05_2015.pdf

data opublikowania 11.05.2015r.

 

uniewaznienie_cz_3_4_5_6_dn_12_05_2015_post_nr_12_wa_pn_2015.pdf

Data opublikowania 12.05.2015r.

 

wybor_oferty_cz_1_olsztyn_post_nr_12_wa_pn_2015.pdf

data opublikowania 27.05.2015r.

 

wybor_oferty_cz_2_szczecin_12_wa_pn_2015.pdf

data opublikowania 02.06.2015r.

 

ogl_udzielenie_zamowienia_post_12_wa_pn_2015.pdf

data opublikowania 15.06.2015r.