ŚWIADCZENIE USłUGI W ZAKRESIE OCHRONY TERENU LOTNISKA, STATKóW POWIETRZNYCH PARKUJąCYCH NA NIM, OSóB, OBIEKTóW I MIENIA NALEżąCEGO DO CENTRUM USłUG LOGISTYCZNYCH - „LOTNISKO WARSZAWA – BABICE”, SPRAWA NR 13/LB/PN/2015.

13/LB/PN/2015

ogloszenie_o_zamowieniu_-_numer_ogloszenia_2015_s_094-170488.pdf

siwz_13_lb_pn_2015.doc

Data opublikowania 18.05.2015r.

pismo_dotyczace_odwolania.jpg

odwolanie_do_kio_22_05_2015r.pdf

Data opublikowania 25.05.2015r.

odpowiedz-_ochrona0003_part1.rar

odpowiedz-_ochrona0003_part2.rar

odpowiedz-_ochrona0003_part3.rar

odpowiedz-_ochrona0003_part4.rar

odpowiedz-_ochrona0003_part5.rar

odpowiedz-_ochrona0003_part6.rar

Wszystkie party należy ściągnąć do jednego folderu, a następnie rozpakować.

Data opublikowania 29.05.2015r.

7_020_019.jpg

7_020_020.jpg

7_020_021.jpg

7_020_022.jpg

7_020_023.jpg

7_020_024.jpg

7_020_025.jpg

Data opublikowania 03.06.2015r.

zawiadomienie_wyboru_oferty.jpg

wybor_oferty.jpg

Data opublikowania 24.06.2015r.