POSTęPOWANIE NA TERMOMODERNIZACJę OBIEKTóW CENTRUM USłUG LOGISTYCZNYCH „DELFIN – RYBITWA” I „CYRANKA” POłOżONYCH W ŚWINOUJśCIU, NR 27WA/PN/2015.

ogl_o_zamowieniu_27_wa_pn_2015.pdf

siwz_swinoujscie_nr_27_wa_pn_2015_wersja_ost.pdf

 

zmiana_ogl_o_zamowieniu_bzp_post_27_wa_pn_2015.pdf

zmiana_siwz_post_27_wa_pn_2015_dn_17_08_2015.pdf

Data opublikowania 18.08.2015r.

 

wyjasnienia_siwz_post_27_wa_pn_2015_dn_20_08_2015.pdf

Data opublikowania 20.08.2015r.

 

stwior_cyranka_czesc_nr_1_sanitarna_zal_8b_siwz.pdf

stwior_cyranka_czesc_nr_2_budowlana_zal_9b_siwz.pdf

stwior_delfin_rybitwa_czesc_nr_1_sanitarna_zal_8a_siwz.pdf

stwior_delfin-rybitwa_czesc_nr_2_budowlana_zal_9a_siwz.pdf

 

Załączniki 7a i 7b do SIWZ:

 

Cyranka - Prace o charakterze budowlanym (7b):

projekt_budowlany_cyranka_cz1.rar

projekt_budowlany_cyranka_cz2.rar

przedmiar_cyranka_bud_4kw2014.pdf    

zestawienie_okien_drzwi_do_wymiay_obiekt_cyranka.pdf

 

Cyranka - Prace o charakterze sanitarnym (7a):

projekt_cyranka_co.rar

przedmiar_korekta_v3_cyranka_co.doc 

 

Delfin - Prace o charakterze budowlanym (7b):

projekt_budowlany_delfin.rar

przedmiar_delfin-rybak_bud_4kw2014.pdf

zestawienie_okien_do_wymiany_obiekt_delfin_rybitwa.pdf

 

Delfin - Prace o charakterze sanitarnym (7a):

projekt_delfin_co.rar

przedmiar_delfin_co_4kw2014.pdf

Data opublikowania 12.08.2015r.

 

zestawienie_otwarcie_ofert_post_27_wa_pn_2015.pdf

Data opublikowania 27.08.2015r.

 

wybor_oferty_cz_1_swinoujscie_sprawa_27_wa_pn_2015.pdf

data opublikowania 27.08.2015r.

 

wybor_oferty_cz_2_swinoujscie_27_wa_pn_2015.pdf

Data opublikowania 3.09.2015r.

 

ogl_udzielenie_zamowienia_sprawa_27_wa_pn_2015.pdf

Data opublikowania 14.09.2015