POSTęPOWANIE NA SUKCESYWNE DOSTARCZANIE PłYNNYCH PALIW SAMOCHODOWYCH DLA STACJI PALIW W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM, NR POSTęPOWANIA 33/WA/PN/2015”.

ogl_o_zamowieniu_dz_u_ue_sprawa_33_wa_pn_2015.pdf

siwz_paliwo_stacja_gw_sprawa_33_wa_pn_2015.pdf

zalacznik_nr_1_siwz.pdf

zalacznik_nr_2_siwz_aktualizacja.docx  data aktualizacji 23.11.2015

zalacznik_nr_3_siwz.docx

zalacznik_nr_4_siwz.docx

zalacznik_nr_5_siwz.docx

zalacznik_nr_6_siwz.docx

Data opublikowania 21.10.2015r.

wyjasnienia_zmiana_siwz_sprawa_33_wa_pn_2015_pyt_1-10.pdf

Data opublikowania 16.11.2015r.

zmiana_ogl_sprawa_33_wa_pn_2015.pdf

Data opublikowania 20.11.2015r.

wyjasnienia_siwz_sprawa_33_wa_pn_2015_dn_20_11_2015.pdf

Data opublikowania 20.11.2015r.

zestawienie_ofert_sprawa_33_wa_pn_2015_dn_25_11_2015.pdf

Data opublikowania 25.11.2015r

wybor_oferty_sprawa_33_wa_pn_2015_dn_4_12_2015.pdf

Data opublikowania 4.12.2015r.