DOSTAWA łóżEK HOTELOWYCH WRAZ Z POZOSTAłYMI AKCESORIAMI DO OBIEKTóW CENTRUM USłUG LOGISTYCZNYCH NR 34/WA/PN/2015

ogl_o_zamowieniu_34_wa_pn_2015.docx

siwz-dostawa-lozek-cul_34_wa_pn_2015.docx

Data opublikowania 26.11.2015r.

wyjasnienia_zmiana_siwz_sprawa_34_wa_pn_2015_dn_1_12_2015.pdf

Data opublikowania 1.12.2015r.

zmiany_siwz_dn_2_12_2015_sprawa_34_wa_pn_2015.pdf

document2015-12-02-153823.pdf

zmiana_ogloszenia_sprawa_34_wa_pn_2015.docx

Data opublikowania 2.12.2015r.

zestawienie_otwarcie_ofert_sprawa_34_wa_pn_2015.pdf

Data opublikowania 4.12.2015r.

wybor_oferty_sprawa_34_wa_pn_2015.pdf

Data opublikowania 7.12.2015r.

ogl_udzielenie_zamowienia_sprawa_34_wa_pn_2015.docx

Data opublikowania 16.12.2015r.