SUKCESYWNA DOSTAWA MIęSA, DROBIU, WęDLIN ORAZ PODROBóW DLA CENTRUM USłUG LOGISTYCZNYCH 38/WA/PN/2015

og_e_o_zam_-wieniu_sprawa_38_wa_pn_2015.pdf

siwz_mi_oso_38_wa_pn_2015.doc

za_e_2a_2k_siwz_38_wa_pn_2015.xlsx    - Aktualizacja 19.01.2016r.

Data opublikowania 24.12.2015r.

wyja_tnienia_zmiany_siwz_sprawa_38_wa_pn_2015_dn_19_01_2016.pdf

Data opublikowania 19.01.2016r.

zestawienie_ofert_uniewaznienie_cz_4_5_10_sprawa_38_wa_pn_2015_dn_1_02_2016.pdf

Data opublikowania 1.02.2016r.

sprostowanie_otw_ofert_5_02_2016_sprawa_38_wa_pn_2015.pdf

wybor_oferty_czesc_6_sprawa_38_wa_pn_2015.pdf

Data opublikowania 5.02.2016r.

wybor_oferty_czesc_9_sprawa_38_wa_pn_2015.pdf

Data opublikowania 10.02.2016r.

uniewaznienie_cz_4_sprawa_38_wa_pn_2015.pdf

Data opublikowania 12.02.2016r.

wyb_-r_oferty_cz_o_t_c_8_sprawa_38_wa_pn_2015.pdf

uniewa_-nienie_cz_2_sprawa_38_wa_pn_2015.pdf

Data opublikowania 18.02.2016r.

wybor_oferty_sprawa_38_wa_pn_2015_cz3.pdf

Data opublikowania 25.02.2016r.

wybor_oferty_sprawa_38_wa_pn_2015_czesc_1_warszawa.pdf

Data opublikowania 1.03.2016r.

wybor_oferty_cz_7_sprawa_38_wa_pn_2015.pdf

Data opublikowania 8.04.2016r.