POSTęPOWANIE NA SUKCESYWNE DOSTAWY śRODKóW UTRZYMANIA CZYSTOśCI ORAZ śRODKóW HIGIENY OSOBISTEJ DO OBIEKTóW CENTRUM USłUG LOGISTYCZNYCH. NR 1/WA/PN/2016”

og_e_o_zam_-wieniu_bzp_post_1_wa_pn_2016.docx

siwz_post_1_wa_pn_2016.doc

za_e_uczniki_1a-1d_do_siwz_post_1_wa_pn_2016_aktualizacja_12_01_2016.xlsx   Aktualizacja z dnia 12.01.2016r.

Data opublikowania 4.01.2016r.

wyja_tnienia_zmiany_siwz_dnia_12_01_2016.pdf

Data opublikowania 12.01.2016r.

wyjasnienia_zmiany_siwz_pyt7_dnia_13_01_2016.pdf

Data opublikowania 13.01.2016r.

info_otwarcie_ofert_sprawa_1_wa_pn_2016_dnia_15_01_2016.pdf

Data opublikowania 15.01.2016r.

uniewaznienie_cz_2_sprawa_1_wa_pn_2016.pdf

Data opublikowania 29.01.2016r.

1_wa_pn_2016_cz_3_uniewaznienie.pdf

Data opublikowania 8.02.2016r.

cz_1_wybor_oferty_sprawa_1_wa_pn_2016.pdf

Data opublikowania 11.02.2016r.

anulowanie_wyboru_oferty_cz1_sprawa_1_wa_pn_2016.pdf

Data opublikowania 12.02.2016r.'

uniewa_-nienie_post_opowania_cz4_sprawa_1_wa_pn_2016_2_dn_11_03_2016.pdf

wyb_-r_oferty_cz1_sprawa_1_wa_pn_2016_2_dn_11_03_2016.pdf

Data opublikowania 11.03.2016r.