DOSTAWA SPRZęTU GASTRONOMICZNEGO DO OBIEKTóW CENTRUM USłUG LOGISTYCZNYCH POłOżONYCH W WARSZAWIE, USTCE, POLAńCZYKU I ZAKOPANEM W POSTęPOWANIU O UDZIELENIE ZAMóWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE ZAPYTANIA O CENę, SPRAWA NR 14/WA/ZC/2015

14/WA/ZC/2015

siwz_zapytanie_o_cene_sprzet_gastr_sprawa_nr_14_wa_zc_2015.pdf

zal_nr_1a_ustka_spr_14_wa_zc_2015.xlsx - aktualizacja 12.05.2015r.

zal_nr_1b_warszawa_spr_14_wa_zc_2015.xlsx - aktualizacja 12.05.2015r.

zal_nr_1c_polanczyk_spr_14_wa_zc_2015.xlsx - aktualizacja 12.05.2015r.

zal_nr_1d_zakopane_spr_14_wa_zc_2015.xlsx - aktualizacja 12.05.2015r.

zal_nr_2_do_siwz_formularz_ofertowy.pdf

zal_nr_3_oswiadczenie_brak_podst_do_wykluczenia.pdf

zal_nr_4_informacja_przynaleznosc_do_grupy_kapitalowej.pdf

zal_nr_5_wzor_umowy.pdf

Data opublikowania 9.05.2015r. 

wyjasnienia_zmiania_tresci_siwz_sprawa_14_wa_zc_2015_dn_12_05_2015.pdf

Data opublikowania 12.05.2015r.

wyjasnienia_do_siwz_dot_sprawy_14_wa_zc_2015_dn_13_05_2015.pdf

Data opublikowania 13.05.2015r.

informacja_otwarcie_ofert_15_05_2015_sprawa_nr_14_wa_zc_2015.pdf

Data opublikowania 15.05.2015r.

wybor_najkorzystniejsza_oferta_cz_1_cz_2_uniewaznienie_cz_3_cz_4_dn_15_05_2015.pdf

Data opublikowania 15.05.2015r.

ogl_udzielenie_zamowienia_sprawa_14_wa_zc_2015.pdf

Data opuclikowania 15.06.2015r.