INSTRUKCJA SKłADANIA JEDZ

Uwaga:

Na stronie Urzędu Zamówień Publicznych znajduje się instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej.

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/elektroniczny-jedz

 

UWAGA:

Zamawiający dysponuje programem Szafir 2.0. i przy użyciu tego programu należy szyfrować dokumenty.