POSTęPOWANIE NA DOSTAWę ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA CENTRUM USłUG LOGISTYCZNYCH O NR 42/WA/PN/2015

42_wa_pn_2015_siwz_energia_elektryczna.docx

og_e_zam_-wieniu_energia_el.docx

za_e_1a-1d_siwz_sprawa_42_wa_pn_2015.xls

Data opublikowania 24.12.2015r.

wyjasnienia_zmiana_siwz_42_wa_pn_2015_dn_28_12_2015.pdf

Data opublikowania 28.12.2015r.

odp_pyt_1-8_siwz_42_wa_pn_2015_dn_29_12_2015.pdf

Data opublikowania 29.12.2015r.

odp_pyt_9_18_siwz_42_wa_pn_2015_dn_30_12_2015.pdf

Data opublikowania 30.12.2015r.

wybor_oferty_cz_1_2_3_4_zestawienie_ofert_dn_31_12_2015_sprawa_42_wa_pn_2015.pdf

Data opublikowania 31.12.2015r.

ogl_udz_zamowienia_sprawa_42_wa_pn_2015.docx

Data opublikowania 24.02.2016r.