POSTęPOWANIE NA SUKCESYWNą DOSTAWę WARZYW I OWOCóW DO OBIEKTóW CENTRUM USłUG LOGISTYCZNYCH, NR 3/WA/PN/2016

og_e_bzp_sprawa_3_wa_pn_2016.docx

siwz_warzywa_owoce_3_wa_pn_2016.doc

Data opublikowania 7.01.2016r.

 

zmiana_ogl_sprawa_3_wa_pn_2016_dn_14_01_2016.docx

wyjasnienia_zmiana_siwz_sprawa_3_wa_pn_2016_dn_14_01_2016.pdf

Data opublikowania 14.01.2016r.

 

info_otwarcie_ofert_uniewaznienie_cz_1_2_3_5_6_sprawa_3_wa_pn_2016.pdf

Data opublikowania 20.01.2016r.

 

wybor_oferty_czesc_4_sprawa_3_wa_pn_2016.pdf

Data opublikowania 25.01.2015r.