POSTęPOWANIE NA SUKCESYWNą DOSTAWę WARZYW I OWOCÓW DO OBIEKTóW CENTRUM USłUG LOGISTYCZNYCH, POSTęPOWANIE NR 22/SZP/PN/2016

Postępowanie nr 22/SzP/PN/2016

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa warzyw i owoców do obiektów Centrum Usług Logistycznych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych i przewiduje 3 części postępowania. Wykonawca może złożyć ofertę
na
jedną, kilka, lub wszystkie części postępowania. We wszystkich częściach zamieszczone są niezbędne informacje umożliwiające realizację zamówienia w ilościach i asortymencie wskazanym dla danej części

/ckeditor_assets/attachments/2245/03_siwz_warzywa_owoce_2016.doc

/ckeditor_assets/attachments/2186/04_ogloszenie_w_bzp_66150-2016.pdf

dodano: 11.04.2016:

/ckeditor_assets/attachments/2246/05_zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania_warzywa_i_owoce_2016.docx