POSTęPOWANIE NA SUKCESYWNE DOSTAWY PIECZYWA I WYROBóW CUKIERNICZYCH DO OBIEKTóW CENTRUM USłUG LOGISTYCZNYCH 20/SZP/PN/2016

Postępowanie na sukcesywne dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych do obiektów Centrum Usług Logistycznych
Numer ogłoszenia: 52906 - 2016; data zamieszczenia: 09.03.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
04_siwz-pieczywo.doc

Dodano: 09-03-2016

OGŁOSZENIE O WYBORZE O OFERT, dodano 14.04.2016

/ckeditor_assets/attachments/2274/20_10_zawiadomienie_o_wyborze_ofert_14_04.docx