POSTęPOWANIE NR 23/SZP/PN/2016 NA SUKCESYWNE DOSTAWY PRODUKTóW MLECZARSKICH DO OśRODKA SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWEGO DAFNE W ZAKOPANEM

 Przedmiotem zamówienia są: sukcesywne dostawy produktów mleczarskich do Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego Dafne w Zakopanem, położonego przy ul. Jagiellońska 30, 34-500 Zakopane oraz Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego Pod Kozińcem w Zakopanem, położonym przy ul. Broniewskiego 10a, 34-500 Zakopane

Dodano 30.05
/ckeditor_assets/attachments/2391/23_02_siwz_-_dostawa_produktow_mleczarskiech_do_zakopanego.doc

/ckeditor_assets/attachments/2392/ogloszenie_postepowanie_23.pdf

Dodano: 13 czerwca 2016:

/ckeditor_assets/attachments/2408/23_10_zawiadomienie_o_wyborze_ofert.pdf

Dziękujemy za udział w postępowaniu!